Vil lære mer om barn og unges fritidstilbud

Barnefamilier i Bergen får i disse dager en henvendelse om å svare på spørsmål om barn og unges fritidsaktiviteter. Resultatene skal kommunen bruke til å gjøre tilbudet bedre i alle bydeler.

Hold deg oppdatert om mulig streik

Følg med på hvordan skolene kan bli berørt av en eventuell streik. Vi oppdaterer med ny informasjon fortløpende. Følg også med på din skoles nettside.

WEB-TV: Følg bystyret direkte torsdag fra klokken 12.00

Av aktuelle saker er nye bydelsstyrene, tiltak for å minske matsvinn og handlingsplan mot åpne russcener. Møtet sendes direkte på web-TV.

Siste måned med gratis HPV-vaksine til unge kvinner

Vi går inn i siste måned med gratis vaksine mot humant papillomavirus til unge kvinner født etter 1991. Siste åpningsdager på HFU Engen for vaksine er torsdag 23. mai og de fire torsdagene i juni.

Nå kan du låne kajakk – helt gratis

Den eneste betingelsen er at du tar med deg litt boss i løpet av padleturen.

Sakene til byrådet 29. mai er klare

Aktuelle saker er planforslag for sykkelveg og fortau i Arna, salgspotensial for kommunale eiendommer og kommunal planstrategi for 2019 - 2023.

Hjelp oss å ta vare på dyrelivet i parkene

I forbindelse med den internasjonale biomangfolddagen vil Bymiljøetaten oppfordre alle til å vise hensyn til fugler og annet dyreliv. Vi gir også råd om hvordan fugler bør mates.

Se visjoner for området Torget - Bryggen på utstilling

Fredag 24. mai åpner utstillingen i Sentralbadet som viser de fem forslagene som har blitt levert i plan- og designkonkurransen for området Torget – Bryggen.

Tilbyr gratis samlivskurs

Bergen kommune starter med samlivskurs for par som skal få sitt første barn sammen. Nå kan du melde deg på kurs i juni.

Sakene til byrådet 23. mai er klare

Av aktuelle saker er etablering av Samfunnssikkerhetens hus, ny seniorplan, hovedplaner for vannforsyning og avløp og kulturminnestrategi for Bergen.

Nytt om byen vår

Politiske prioriteringer, store satsingsområder og nye tiltak for en grønnere by, leser du om under bymiljø.

Nye tilbud innen kultur, idrett og fritid

Nytt om aktiviteter og tilbud for ungdom, senior og familier finner du under kultur og idrett.

Ikke gå glipp av dansekampen 24. mai

Dansekampen er et årlig show for dansegrupper som er tilrettelagt for personer med utviklingshemming. Årets show finner sted i Fana kulturhus 24. mai klokken 18.30.

Ser på større takhøgde over Sentralbadet

Carte Blanche og BIT ønskjer å heve taket over bassengdelen av det planlagte scenekunsthuset i Sentralbadet med 3,5 meter. Det vil krevje dispensasjon frå reguleringsplanen.

Innbyggerhjelpen er lansert

Nå har Bergen kommune lansert en ny seksjon på våre nettsider. Innbyggerhjelpen skal være bergensernes hovedinngang til informasjon om hvilke tjenestetilbud kommunen har.

Har ført tilsyn på sykehjem

Miljørettet helsevern har ført tilsyn med ti sykehjem. De fant blant annet avvik knyttet til forebygging av legionella, forhåndsundersøkelser av MRSA- eller tuberkulosesmitte og risikokartlegging.

Dette får du hjelp til hos Helsestasjon for ungdom

Mange ungdommer oppsøker helsestasjon for å snakke om prevensjon, graviditet, abort, spisevansker, depresjon, sorg, ensomhet, vanskelige familieforhold, rus, vold, overgrep og mobbing.

Stor klimaundersøkelse: Bergensere vil ha flere grønne tiltak

De aller fleste bergensere ønsker at Bergen skal bli en mer klimavennlig by, viser en ny spørreundersøkelse.

Vil etablere Samfunnssikkerhetens hus

Byrådet ønsker å styrke arbeidet med lokal og regional samfunnssikkerhet og beredskap gjennom å opprette Samfunnssikkerhetens hus.

Har du husket reisevaksine?

Skal du reise til fjerne destinasjoner i sommer, er det viktig å sjekke om du trenger vaksine. Vaksinering bør være gjennomført seks til åtte uker før avreise.

Se tilbudene og meld deg på Ung Sommer 2019

Idrettsservice tilbyr et mangfold av aktivitetsleirer for barn og ungdom i sommer. Se oversikten her.

Her finner du offentlige toaletter i Bergen sentrum

Dette trollsymbolet markerer offentlige toaletter i Bergen sentrum. Gatekunstneren Skurk står bak symbolet. På det offiselle dokartet byen er det markert alle toalettene du fritt kan benytte.