Gå tilbake til:
Du er her:

Siste hendelser

Bryggen/Dreggsallmenningen, akutt vannsperring 23. mai

Bergen Vann har akutt stengt av vannet til noen abonnenter i området Bryggen/Dreggsallmenningen for å få kontroll på en vannlekkasje. Vannet ble stengt ca. kl. 07.55. Arbeidet er estimert til å ta omtrent 30 minutter.

(23.05.2019)

Skiparviklia, vannsperring 23. mai fra kl 08:30 Startet

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt i området Skiparviklia 23. mai fra kl. 08:30. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

(23.05.2019)

Nubbebakken, vannsperring 23. mai fra kl 09.00 Startet

På grunn av arbeid på hovedvannledningen i Nubbebakken vil vannet til noen adresser i området blir borte torsdag 23. mai fra kl 09.00 og frem til arbeidet er ferdig i løpet av ettermiddagen.

(23.05.2019)

Feilmeldingen

Meld inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø på Feilmeldingen til Bergen kommune
Meld inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø på Bergen kommunes feilmeldingstjeneste.