Gå tilbake til:
Du er her:

Søk tilskudd innen rus, psykisk helse og sosial

Frivillige og ideelle organisasjoner kan søke tilskudd for 2020. Søknadsfristen er 20. mai.

Søk tilskudd til inkluderingsarbeid innen 15. mars

Frivillige organisasjoner i Bergen kan søke tilskudd til tiltak som fremmer inkludering av personer med innvandrerbakgrunn i lokalsamfunnet.

Søk tilskudd innen idrett

Nå kan du søke om til tilskudd til nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet og arrangementsstøtte for idrett 2019. Disse tilskuddsordningene har løpende søknadsfrist ut året.

Søk om midler til næringsutvikling

Næringsseksjonen lyser ut midler til prosjekter som fremmer næringsutvikling i Bergen.

Søk støtte til idrettsarrangement

Idrettsorganisasjoner og -lag kan søke arrangementsstøtte. Sjekk kriteriene og les mer her.

Søk tilskudd til internasjonal kunst- og kulturutveksling

Tilskuddet Rask respons går til prosjekter internasjonalt som er oppstått på kort varsel og trenger rask behandling.

Tilskudd til arrangement - profesjonelt og bydekkende

Tilskuddets formål er å sikre publikum i Bergen et bredt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Oversikt alle tilskudd

Oversikten viser alle kommunens faste tilskuddsordninger. Aktuelle frister løftes her på forsiden.

Tilskuddsportalen

I tilskuddsportalen kan du søke aktuelle tilskudd.