Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til bystyret 19. og 20. juni er klare

Av aktuelle saker er ny byvekstavtale, kommuneplanens arealdel, byens SFO-tilbud, endring av bomstasjoner i Åsane, ny seniorplan for Bergen og utbedring av Ulriksbanen. Møtet sendes direkte fra 10.00 onsdag.

Bystyremøtet finner sted i Det gamle Rådhus onsdag 19. juni klokken 10.00 og torsdag 20. juni klokken 16.00.

Direkte på web-TV

Du kan følge bystyremøtet på bergen.kommune.no/webTV.

Omtale av vedtakene vil bli lagt ut i artikkelen på forsiden etter hvert som sakene behandles.

Fra sakskartet

Barnehage og skole

Kultur og idrett

Helse og omsorg

Bymiljø

Administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.